วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การยื่นสูติบัตรไทยเพื่อทำการ์ดวิตาลหรือยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส l'acte de naissance thaïlandais pour l'administration en France (Carte Vitale ou la naturalisation)

Mise à jour 03/03/2016

 ก่อนจะทำเอกสารเกี่ยวกับสูติบัตรนั้น ขอแนะนำให้ถามจนท.ของหน่วยงานที่จะยื่นสูติบัตรให้ชัดเจนว่า 

1.รับเอกสารที่แปลมาจากเมืองไทยหรือไม่ 
2.สูติบัตรแปลมีอายุเท่าไหร่ 
3.การนับอายุสูติบัตรแปลนับจากวันที่แปลหรือวันที่รับรองการแปล จากประสบการณ์ หน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส แต่ละเขตนับอายุไม่เหมือนกัน อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือไม่หมดอายุ 

หลังจากนั้น หากมีสูติบัตรแปลอยู่ในมือ และแปลมาแล้วจากประเทศไทย

1.ให้ดูว่ามีตราประทับรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงตปท. หรือ สถานที่ในการให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์ตามจังหวัดต่างๆ หรือไม่ 
2.ให้ดูว่ามีตราประทับรับรองเอกสารจากสถานฑูตฝรั่งเศสหรือสถานกงสุลประจำประเทศไทยหรือไม่ 
3.ให้ดูวันที่แปลหรือวันที่รับรองเอกสารว่ามีอายุตรงตามความต้องการที่หน่วย งานนั้นร้องขอมาหรือไม่ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งให้สันนิษฐานว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้

กรณีที่ 1 กรณีที่มีสูติบัตรต้นฉบับ  l'acte de naissance
เลือกแปลในประเทศฝรั่งเศสImage : 4shared.com

 ให้ส่งไปแปลกับนักแปล traducteur assermenté ได้เลย โดยที่ไม่ต้องส่งไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลหรือ สถานที่ในการให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์ ประเทศไทย รายชื่อนักแปล  traducteur assermenté  http://janemarisa.blogspot.fr/2015/06/blog-post_9.html แล้วจึงส่งไปที่ สถานฑูตไทย ณ กรุงปารีส เพื่อทำการรับรองเอกสาร แล้วยื่นเอกสารตามปกติ

 กรณีที่ 2 มี / ไม่มีสูติบัตรต้นฉบับ เลือกแปลในประเทศไทย

1 ให้ไปคัดสำเนาสูติบัตรที่อำเภอ/เขตมา (จนท.อาจจะออกเป็นหนังสือรับรองการเกิด  หรือ อาจจะถ่ายเอกสารมาจากต้นขั้วสูติบัตรที่เก็บไว้)

2. นำไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หลักสี่ หรือ สถานที่ในการให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์ตามจังหวัดต่างๆ รายละเอียด http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
 
3. นำสูติบัตรที่คัดมาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ถ้าแปลที่เมืองไทย ให้แน่ใจว่าหน่วยงานรับเอกสารที่แปลจากเมืองไทย ให้นำไปแปลกับนักแปลที่มีรายชื่ออยู่ในสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย traductrice agréée / traducteur agréé รายชื่อนักแปล http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs หรือ http://janemarisa.blogspot.fr/…/liste-des-traducteurs-agree…

 4 นำสูติบัตรฉบับแปลไปรับรองเอกสารที่สถานฑูตฝรั่งเศสหรือสถานกงสุลประจำประเทศไทย (มี 2 ตราประทับ )แล้วไปยื่นได้เลย รายละเอียด http://www.ambafrance-th.org/Notariat-et-legislation ก่อนที่เอกสารจะหมดอายุ ไม่จำเป็นต้องรับรองเอกสารที่สถานฑูตไทยประจำฝรั่งเศสอีก

 กรณีที่ 3 ไม่มีสูติบัตรต้นฉบับ เลือกแปลในประเทศฝรั่งเศส

1 ให้ไปคัดสำเนาสูติบัตรที่อำเภอ/เขตมา ( จนท.อาจจะออกเป็นหนังสือรับรองการเกิด หรือ อาจจะถ่ายเอกสารมาจากต้นขั้วสูติบัตรที่เก็บไว้)

2. นำไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หลักสี่  หรือ สถานที่ในการให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์ตามจังหวัดต่างๆ รายละเอียด http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
 
3. นำสูติบัตรที่คัดสำเนามาแปลกับ traducteur assermenté ที่มีชื่ออยู่ใน cours d'appel ที่ฝรั่งเศส รายละเอียด http://janemarisa.blogspot.fr/2015/06/blog-post_9.html

4. ทำการรับรองเอกสารที่สถานฑูตไทยประจำฝรั่งเศส รายละเอียด http://www.thaiembassy.fr/บริก…/งานนิติกรณ์/การรับรองเอกสาร/ แล้วนำไปยื่นได้เลย

ตัวอย่างตราประทับต่างๆที่เกี่ยวข้อง


1. ตัวอย่าง ตราประทับนักแปล traducteur assermenté / traductrice assermentée  ในประเทศฝรั่งเศส 

ผู้ที่เป็นนักแปล traducteur assermenté /traductrice assermentée ตราประทับจะต้องมีคำว่า Expert Assermenté(e) près la Cour d'appel de XXX ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ใช่นักแปลที่ได้รับการอนุญาติจากศาล


2. ตัวอย่าง ตราประทับ B รับรองเอกสารจาก กรมการกงสุล กระทรวงตปท.
3. ตัวอย่างตราประทับที่ 1 รับรองเอกสารจากสถานฑูตฝรั่งเศส ในตัวอย่างเป็นตราประทับสถานฑูตฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย4. ตัวอย่างตราประทับที่ 1  รับรองเอกสารจากสถานฑูตฝรั่งเศส  (ภาพจาก Kanyarat Potisut Hunziker)


 5. ตัวอย่างตราประทับที่ 1 รับรองเอกสารจากสถานกงสุลฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจาก Mesaya Oddon Kruaboonma)


6. ตัวอย่างตราประทับที่ 1  รับรองเอกสารจากสถานฑูตฝรั่งเศส (ภาพจาก Ploy Sripetch Chevalier)

หรือ


7.  ตัวอย่างตราประทับที่ 2  รับรองเอกสารจากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ภาพจาก Salaplow Hiso )
8.  ตัวอย่างตราประทับที่ 2 รับรองเอกสารจากถานกงสุลฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจาก Mesaya Oddon Kruaboonma) 


9. ตัวอย่างตรารับรองเอกสารที่ 1 จากสถานฑูตไทยประจำกรุงปารีส 

 
10. ตัวอย่างตรารับรองเอกสารที่ 2 จากสถานฑูตไทยประจำกรุงปารีส 


11.  ตัวอย่าง ตราประทับของนักแปล traductrice agréée / traducteur agréé ที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากรูปแปลจาก The Corner ภาพจาก Chekchanok JuBu Nilaphai

 12. ตัวอย่าง ตราประทับของนักแปล traductrice agréée / traducteur agréé ที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากรูปแปลจาก Alliance Français จ.เชียงใหม่ ภาพจาก Mesaya Oddon Kruaboonma13. ตัวอย่าง ตราประทับของนักแปล traductrice agréée / traducteur agréé ที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากรูปแปลจาก Alliance Français กรุงเทพ ภาพจาก Phikun Sauvageตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิด 


1 . ตัวอย่าง l'extrait de naissance thaïlandais ออกโดยสถานฑูตไทย ซึ่งเลิกออกไปตั้งแต่ปี 2013

Image : Facebook Baan Sapai  Farangset par Mme Tawarat Fournier


2. ตัวอย่าง หนังสือรับรองการเกิด l'attestation de naissance ที่ออกโดยจนท.ที่ไทย  เมื่อก่อนสถานฑูตไทยสามารถออก l'attestation de naissance ได้ แต่ปัจจุบันไม่ทำแล้ว

 photo 8875234b.jpg


Image :  http://www.ichat.in.th/siamknowhow/topic-readid79337-page1

3. ตัวอย่างสูติบัตรต้นฉบับ  l'acte de naissance 

 

หมายเหตุ

1. สมัยก่อนมีการออก l'extrait d'acte de naissance และ l'attestation de l'acte de naissance โดยสถานฑูตไทย ประเทศฝรั่งเศส แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ เลิกทำไปตั้งแต่ปลายปี 2013

2. การขอคัดสำเนาสูติบัตร สถานฑูตไทยสามารถออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาติไปขอคัดสำเนาสูติบัตรที่ อำเภอ/เขต ในกรณีที่สูติบัตรต้นฉบับหายหรือชำรุดมาก

3. ในปีที่แล้ว 2015 มีกฎกระทรวงประกาศออกมาว่า เรื่องการรับรองเอกสารจากสถานฑูตไทยประจำฝรั่งเศสว่า ในกรณีที่เอกสารนั้นไม่ใช่ต้นฉบับ รวมถึงกรณีการคัดสำเนาสูติบัตรและหนังสือรับรองการเกิดนั้น จะต้องนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศก่อน ก่อนที่จะนำมารับรองกับสถานฑูตไทย ณ กรุงปารีส แต่ถ้าเป็นสูติบัตรต้นฉบับ (ตัวจริง ใบเก่าๆ) ไม่จำเป็นต้องนำไปรับรองที่กรมการกงสุล

4. การรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล หรือ สถานฑูตไทย ณ กรุงปารีส สามารถทำผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานฑูตด้วยตนเอง

5. เอกสารที่จนท.จะเอานั้นกรุณาถามจนท.ค่ะ แต่ละเขตนับอายุเอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าทำไมเขตนั้นนับแบบนี้ เขตนี้นับแบบนั้น ขั้นตอนที่อธิบายมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการยื่นสูติบัตรเพื่อทำ การ์ดวิตาล และ การขอสัญชาติ (ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ กรณียื่นขอสัญชาติผ่านทาง la mairie อาจจะไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ ต้องถามจนท.ให้ละเอียดยิบ)

6. ส่วนใหญ่เอกสารที่พลาดกัน ร้อยละ 95 % ขาดตราประทับค่ะ ขาดอะไรบ้างดูตามกรณีต่างๆ

7. นักแปล traducteur assermenté มีรายชื่อเปลี่ยนแปลงทุกปี บางคนไม่ได้ต่อ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้เป็น traducteur assermenté แล้ว โปรดระวัง รายชื่ออัพเดทที่สุดให้ดูที่นี่ http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/…/annuaire-tra…

8.รายชื่อ สถานที่ในการให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์ จังหวัดต่างๆ http://www.consular.go.th/main/th/services/1518

9.การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ ของกรมการกงสุล http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/19824-การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์.html 

10. รายชื่อสถานกงสุลฝรั่งเศสประจำประเทศไทย http://www.ambafrance-th.org/Consulatไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น